niedziela, 21 października 2012

Zdrowa, ekologiczna żywność.

Ostatnio wśród konsumentów wyraźnie rośnie zainteresowanie  produktami bez alergentów, 
bez wzmacniaczy smaków i bez konserwantów.
Rośnie zainteresowanie zdrową, ekologicznie wyprodukowaną żywnością.
Dokonując świadomych wyborów, często kierują się dobrem swego zdrowia.
Badania naukowe wykazały, że spożywanie naturalnej, zdrowej  żywności, odpowiednio dobrana dieta, przygotowana we właściwy sposób chroni nas przed następstwem wielu chorób cywilizacyjnych.
Zakup wyrobów ekologicznych wymaga umiejętności, wiedzy i cierpliwości. 
Wiedza o tych produktach jest w Polsce szczątkowa  
i wymaga stałej edukacji zarówno wśród handlowców jak i konsumentów.  
Wielu  konsumentów  nie zawsze rozróżnia pojęcia:  " produkt ekologiczny" i "zdrowa żywność".
 Istnieje prawna definicja określająca nazwę "żywność  ekologiczna ", natomiast " zdrowa żywność " takiej definicji nie ma.

 Produkty ekologiczne według najnowszego rozporządzenia UE, są  to produkty zawierające co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego. Ekologiczne produkty spożywcze są uzyskiwane bez stosowania środków ochrony roślin (pestycydów), środków przyśpieszających wzrost, nawozów syntetycznych i technik inżynierii genetycznej.  Nie zawierają sztucznych barwników, substancji wzmacniających smak , czy też  substancji konserwujących. Są one certyfikowane.
A  gospodarstwa i zakłady produkujące eko produkty  są poddawane systematycznej kontroli przez jednostki certyfikujące.
Etykieta takiego produktu zawiera obowiązkowo nazwę i kod jednostki certyfikującej, dodatkowo, może być  umieszczony  numer certyfikatu dla danego gospodarstwa lub zakładu przetwórczego.

Niektóre produkty ekologiczne  np. kawa, herbata są sprowadzane z zagranicy.  Pochodzą z rejonów czystych i są wytworzone w ramach programu uczciwego biznesu, oznaczającego godziwe płace dla pracowników w krajach Trzeciego Świata.


Zdrowa żywność  jest to pojęcie umowne.  Może to być  zarówno  żywność wytworzona bez udziału środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, regulatorów wzrostu roślin i biologicznie aktywnych dodatków paszowych, bez konserwantów i innych sztucznych dodatków, ale  tym mianem   może być nazwana żywność o obniżonej  kaloryczności ,bądź o niskiej zawartości cukru lub glutenu.
Taka żywność zazwyczaj  nie posiada certyfikatu, który by potwierdził jego ekologiczne pochodzenie.

Zarówno producenci, dostawcy jak i handlowcy nie mogą zaniechać wysiłków ukierunkowanych na edukację konsumentów, kształtującą  nowe  wzorce konsumpcji.
 To prawda żywność ekologiczna jest droższa .
Wysoki koszt eko produktów to efekt zarówno sporych kosztów produkcji jak
i brak konkurencji na rynku.
Na rynku polskim brakuje wielu asortymentów , dotyczy to zwłaszcza owoców ( oprócz jabłek) i warzyw, ponieważ  handlowcy uważają ich sprzedaż za ryzykowną i trudną.
Wiele jeszcze czasu upłynie zanim nasz rynek osiągnie podobny poziom jak w zachodniej Europie.