wtorek, 28 maja 2013

Zdrowa dieta.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) opracowało zalecenia dotyczące leczenia dietetycznego, oraz cele terapeutyczne jakie pacjenci powinni osiągnąć w celu uzyskania optymalnych wartości.
PTD podaje w zaleceniach kryteria wyrównania gospodarki węglowodanowej, gospodarki lipidowej i ciśnienia tętniczego u osób  z cukrzycą.
Prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w profilaktyce oraz leczeniu przewlekłych  powikłań cukrzycy oraz poprawie ogólnego stanu zdrowia.
Nieodzownym warunkiem profilaktyki powikłań cukrzycy jest wyrównanie metaboliczne.
Edukacja dietetyczna i terapeutyczna pacjenta jest niezbędnym elementem leczenia i powinna być prowadzona na każdej wizycie.
Pacjenci powinni być edukowani w zakresie prawidłowego żywienia przez osoby do tego uprawnione: lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i edukatorów diabetologiczych.
By zmotywować pacjenta do przestrzegania diety należy uświadomić go o ważności przestrzegania zasad prawidłowego odżywiania.
Lekarz, dietetyk, pielęgniarka zobowiązani są dokładnie wytłumaczyć pacjentowi  jaka dieta jest dla niego wskazana, polecić mu rzetelne i wiarygodne materiały edukacyjne dotyczące diety i ciągle go motywować i zachęcać do przestrzegania jej zasad.
Ważnym elementem jest sprawdzenie czy pacjent zrozumiał zalecenia dietetyczne i czy posiada odpowiednią wiedzę by samodzielnie lub z pomocą bliskich przygotować dla siebie zalecane posiłki.
W zdrowej diecie należy codziennie uwzględnić produkty z każdego poziomu "Piramidy Zdrowego Żywienia" opracowanej przez  Instytut Żywności i Żywienia w odpowiednich proporcjach.
Dieta powinna być urozmaicona , określona liczba porcji produktów z każdej grypy powinna być spożywana każdego dnia.
Produkty w ramach danej grupy mogą być wybierane w/g upodobań kulinarnych, sezonu, i dostępności.
 
 W piramidzie wyróżniono następujące grupy.

1. produkty zbożowe - 5 porcji
2. warzywa -4 porcje
3. owoce - 3 porcje
4.  produkty dostarczające wapń -2 porcje
5. produkty dostarczające białko - 1porcja
6. tłuszcze roślinne - 2.5 porcji